Hobro Varmecentral

Det nye anlæg består af et nyt flislager, en kedelbygningen, en bygning med pumperum og velfærdsfaciliteter mv., en ny skorsten og en ny akkumuleringstank. Her ud over skal der udføres belægninger og terrænarbejder, herunder etablering af sandpude under akkumuleringstank og ny servicevej.

De nye bygninger består af et flislager i beton/stål, en kedelbygning i stål/beton, en sidebygning til pumperum og velfærdsfaciliteter i beton. Alle bygningerne er bygget sammen. Silobygningen indeholder: to lempegrave, tre silokamre, tragt/krandæk, tavlerum, to indskubberum.

Bygningen er primært udført som insitu-støbt beton. Der udover er der store betonelementer og stålkonstruktioner.


Projekt fakta


Bygherre
Hobro Varmeværk AmbA

Areal
2200 m2

Udførelse
2016 - 2018

Ingeniør
COWI A/S

Bygherrerådgiver
COWI A/S

Arkitekt
Arkikon