HAB afd. 61 Aabenraavej

Renovering og ombygning

Renovering og ombygning af fire eksisterende boligblokke fordelt på to etaper. Opgaven omhandler renovering af facader, efterisolering, etablering af ventilationsanlæg samt ny indretning af 36 tilgængelige boliger, boligsammenlægning af 12 små 1-værelses boliger til i alt 6 boliger og udskiftning og/eller renovering af køkkener og badeværelser i resterende 30 boliger.

Afdelingen består i dag af 78 boliger, ved boligsammenlægning ændres dette til 72. Eksisterende formure på facader/gavle demonteres. Nye formure udføres som facader af murværk på konsolbjælke eller fundament. Altan- og terrassekonstruktion istandsættes og lukkes med glas. Loftrum efterisoleres og tagrender/nedløb samt tagrygning skal udskiftes.

Alle boliger forsynes med nye ventilationsanlæg og el-anlæg opdateres. Ledninger/rør og installationer fornyes og omlægges. Kloak under bygninger med tilgængelige boliger  fornyes. Derudover renoveres udearealer med ny indretning, belægning, beplantning og inventar. Beboere i boliger der er under ombygning/renovering vil blive genhuset.

Bemanding

2-4 medarbejdere har udført egenproduktion og i alt har 25 medarbejdere været tilknyttet opgaven.


Projekt fakta


Bygherre
HAB

Areal
6550

Udførelse
2016 - 2017

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
Renovering og ombygning af fire eksisterende boligblokke

Bygherrerådgiver
D.A.I.

Arkitekt
D.A.I.