Hånbæk Etape 1+2

Hånbækbebyggelsen i Frederikshavn er opført i slutningen af 60’erne og i begyndelsen af 70’erne, hvor almennyttige boligbebyggelser blev opført med fokusering på kvantitet og effektive, nærmest industrialiserede byggemetoder. Resultatet blev store monotone etagehusområder med ens huse i endeløse rækker.

Med henblik på at gøre bebyggelse tidssvarende og attraktiv har området gennemgået en omfattende renovering af i alt 15 stk. fire-etagers huse indeholdende 464 lejligheder, der nu er ændret til store moderne og velindrettede boliger med udsigt til omegnen og med adgang via elevatorer.

Bebyggelsens resterende fire stk. fire-etagers huse er revet ned i forbindelse med det omfattende renoveringsprojekt.

JORTON har stået i spidsen for hovedentreprisen i hele perioden og har blandt andet udført
– Facaderenovering
– Nedrivning af eksisterende gavle og delvist indvendige vægge og dæk
– Nye tage og tagkonstruktioner med skiferplader eller listetag
– Etablering af elevatorer
– Ombygning og sammenlægning af lejligheder med nye parketgulve, badeværelser og køkkener
– Fornyelse af ind- og udvendige afløbsinstallationer
– Belægnings- og gartnerarbejde, m.m.

Ikke kun boligerne er renoveret. Også udearealerne er totalt fornyet og gjort yderst attraktive med spændende aktivitets- og legearealer.

Gennemsnitlig bemanding
Der har i gennemsnit været 50 håndværkere beskæftiget på byggepladsen, hvoraf 35 har været tilknyttet underentreprenører.

Byggeriets kompleksitet
I renoveringsfasen blev beboerne genhuset i de to huse, som senere blev revet ned. På grund af omfattende bygningsændringer og store nedbrydningsaktiviteter var det af stor vigtighed, at få indhegning af byggepladsområder og afspærring af grænseområder udført forsvarligt, samt at den daglige trafik i kvarteret virkede optimalt.

De for beboerne mest støjende aktiviteter blev tidsmæssigt lagt i perioder, hvor de skabte mindst muligt gener.


Projekt fakta


Bygherre
Frederikshavn Boligforening

Udførelse
2005-2012

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Ombygning og renovering

Ingeniør
Rambøll

Bygherrerådgiver
Rambøll