Grønnegården

Hasseris Boligselskab ønskede at fremtidssikre og udvikle Grønnegården, som var et meget tidstypisk eksempel på alment byggeri fra 1970'erne.

Bygningerne er typiske for 70’erne og fremstår som systembyggeri i to og tre etager i betonelementer med minimal isolering. Den overordnede situationsplan er vellykket, men gaderummene og de grønne rum mellem husene trænger til modernisering, ligesom de grønne områder mangler fornyelse og aktivitetsmuligheder for beboere i alle aldre.

Bygningernes fysiske tilstand var for ringe i forhold til dagens standard. Renoveringen vil give en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse med varierede boligtilbud, som lever op til fremtidens krav for energi, og som skaber smuk arkitektur og identitet både i bebyggelsen og udadtil mod omgivelserne. ​

Renoveringen bestod af 492 boliger i henholdsvis to og tre etagers blokke med nye isolerede facade-elementer, hvoraf klimaskærm på bebyggelsen primært er tegl (1.300.000 stk./sten) og facadebeklædning i træ. Taget udføres i stålplader, vinduer og døre i træ/alu og altaner og trapper i stål.

30% af lejlighederne ombygges til tilgængelighedsboliger og de 48 lejligheder får adgang via nye elevatorer. Indvendig etableres nye badeværelser m.v. Ved facadeopmuring anvendes stillads med samlet overdækning til 48 meter. Fuld jord, terræn og kloak. Omkring en tredjedel af boligerne vil fremover være tilgængelighedsboliger, hvor alle uanset handicap kan bo. Størstedelen af disse boliger etableres i stuelejlighederne.


Projekt fakta


Bygherre
Hasseris Boligselskab

Udførelse
2015-2018

Ingeniør
KAAI

Arkitekt
KAAI og Eng Arkitekter (landskab)