Gørdingvej - viadukt

Etablering af vandtæt trugkonstruktion ved eksisterende banebro, det udstrækker sig fra 40 m på nordsiden af viadukt til 60 m på sydsiden samt etablering af ny afløbsledning med styret underboring ved broer på Høevej.

For at modvirke indtrængning af grundvand på kørebanen holdes dette nede ved at etablere en 1200 tons tung ballastplade under fremtidig vej. Oven på denne etableres den bærende del af truget som holder på vand og jordtryk. Selve truget består af en 40 cm tyk bundplade, hvorpå der efterfølgende er støbt en støttevæg i en varierende højde på 0,5 - 2,5 m. Ovenpå bundpladen er udlagt epoxy samt belægning.


Projekt fakta


Bygherre
Esbjerg Kommune

Udførelse
2018 - 2018

Bygherrerådgiver
COWI A/S