Generalplan Svendborg Sygehus

Opgaven omfatter etablering af 800 m2 stort ankomstatrium i eksisterende lysgård i to niveauer, ombygningsarbejder for og rokader af eksisterende afdelingsfunktioner i den eksisterende bygningsmasse, etablering af gangbro i 1. sals niveau mellem bygninger og over eksisterende vej samt etablering af ny udvendig elevator.

JORTON har følgende fagentrepriser: Nedbrydning, Jord og afløb, Belægning, Beton, Betonelementer, Murer, Stål, Glasfacader og Tagdækningsentreprisen.

Ombygning af afdelingsfunktioner udføres ved byggeri i drift og stiller store krav til planlægning og tilpasning af produktion og tidsplanlægning.

 


Projekt fakta


Bygherre
Region Syddanmark

Areal
20000

Udførelse
2014 - 2016

Entrepriseart
Storenterprise

Ingeniør
Rambøll

Arkitekt
Cubo & Charlotte Folke