Fyrkildevej Aalborg

Renovering af 419 boliger beliggende på Fyrkildevej i Aalborg Øst. Boligerne er af varierende størrelser fordelt i 32 blokke og 88 opgange og fordelt på 12 forskellige opgangstyper. Blokkene er i to etager + kælder. Af de 419 lejligheder etableres 37 lejligheder i to plan. Desuden tilbygges seks lejligheder med et mindre erhvervsareal.

Alle facader på blokkene blev skiftet til præfabrikerede facadeelementer i træ med skalmur i kombination med træbeklædning. I lejlighederne udskiftes køkkener, badeværelser, installationer og gulve. I flere boliger ændres også på den nuværende indretning. Alle boliger fik eget ventilationsanlæg og som følge heraf etableredes områder i boligen med nedsænkede lofter. Alle udearealer blev renoveret og terrænet bearbejdet, hvorved størstedelen af lejlighederne i stueetagerne fik niveaufri adgang.

De eksisterende blokke var opført i beton med bærende skillevægge. Eksisterende facadeelementer blev demonteret, og nye tidssvarende ydervægge blev etableret. De nye ydervægge blev opført med træskellet som bagmur, indvendigt beklædt med gips eller fibergips og udvendigt blev anvendt en blanding af træbeklædning og blankt murværk.


Projekt fakta


Bygherre
Himmerland Boligforening

Areal
38000

Udførelse
2016 - 2020

Entrepriseart
Fagentreprise

Entrepriseomfang
75 mio. DKK

Ingeniør
Brix & Kamp A/S

Bygherrerådgiver
LINK Arkitektur A/S

Arkitekt
Arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS og LABLAND Architects ApS