Forsinkelsesbassin Riegels Grund, Viborg

Insitu støbt tilslutning til nye kloakledninger

Forsinkelsesbassin Riegels Grund, Viborg

For Energi Viborg Spildevand A/S har JORTON opført nyt forsinkelsesbassin på Riegels Grund.

Forsinkelsesbassinet er opført som et insitu støbt bygværk forberedt for tilslutning til de nye kloakledninger i området.

Formålet med forsinkelsesbassinet er, at reducere belastningen på de nedenfor liggende kloakledninger og reducere mængden af overløbsvand, som under kraftig nedbør aflastes fra fælleskloakken til Søndersø.

Særligt ved opgaven
Dækkonstruktionen er udført med alternativ løsning i forhold til udbudsmaterialet – der er anvendt Air dæk – og der er etableret 50 meter søledning som nødoverløb til Søndersø.

 


Relateret Referencer

Kanalprojekt


Projekt fakta


Bygherre
Energi Viborg Spildevand A/S

Areal
7.500 m2

Udførelse
2013-2014

Entrepriseomfang
Nybyg

Ingeniør
Viborg Ingeniørerne A/S

Bygherrerådgiver
Viborg Ingeniørerne A/S