Finlandsparken

11 boligblokke i Finlandsparken i Vejle har gennemgået en totalrenovering og fysisk forandring i forsøget på at gøre op med de velkendte og billige, massive, grå og monotone boligblokke opført i 70’erne.

Renoveringen omfatter facaderenovering i form af ny facadebeklædning, der får boligerne til at leve op til nutidens krav om isolering. Der er opsat nye og rummelige altaner, der udover at tilbyde beboerne et større boligareal også tilfører bygningerne en ny og markant karakter.

Som en del af forandringen er der endvidere etableret penthouselejligheder på toppen af tre boligblokke.

Hele bebyggelsens kloaksystem er renoveret, og uderum og fællesarealer har fået et re-design med kreative fællesrum i form af eksempelvis et kulinarisk hus med fælleskøkken og aktive klynger med plads til boksetræning, m.m. Alt dette med henblik på at skabe optimale betingelser for leg og samvær og dermed øge trivselen hos beboerne.

Finlandsparken er vinder af ”Vejle Prisen” 2012 i forbindelse med den gennemgribende renovering.

I forbindelse med udførelse af råhusentreprisen på byggeopgaven, har JORTON blandt andet stået for skalmuring af de nye facader, kloakudskiftning samt nedbrydning af de gamle altaner og montering af nye. JORTON har ligeledes stået for udgravning af nye stier og pladser, samt opførelse af cykelskure og pavilloner.

Endvidere omfatter entreprisen etablering af stål for tagboliger på tre af boligblokkene. Der er i disse blokke etableret elevatortårne og lejlighederne er bygget om til handicapvenlige boliger, hvor vi har udført nye badeværelser.

Gennemsnitlig bemanding
Vi har sammen med vore underentreprenører haft 30 håndværkere tilknyttet byggepladsen.


Projekt fakta


Bygherre
AAB Vejle

Udførelse
2010-2013

Entrepriseart
Råhusentreprise

Entrepriseomfang
Renovering

Ingeniør
Oluf Jørgensen

Bygherrerådgiver
Oluf Jørgensen