Egernsundbroen, land- og klappiller

Entreprisen omfatter i hovedtræk drift af byggepladsen, arbejdsmiljø- og miljømæssige foranstaltninger, arbejdsmiljøkoordinering samt betonrenovering af land- og klappiller på Egernsundbroen. Arbejdet er udført fra flåde med stillads, så stilladset hurtigt kunne justeres alt efter arbejdsområdet og vandstanden i fjorden.

Efter delamineringsundersøgelser på alle betonoverflader på bropillerne, blev skrukke/dårlige områder mærket op i samarbejde med tilsynet (COWI). Herefter blev behugning og sandblæsning af overflader påbegyndt. Reb blev monteret på hele klappillernes bredde, så der kunne lægges til hver morgen. Denne løsning sikrede, at beton- og sand fra behugning og sandblæsning blev opsamlet på flåden.

Kompleksibilitet

Udstyr har været flåde med stillads, som er nødvendigt med arbejdet på klappillerne og udstyr/materialer til modsatte side af hvor byggepladsen var.


Projekt fakta


Bygherre
Sønderborg Kommune, Proekt og Anlæg

Udførelse
2018 - 2018