Byparken afd. 14

For Svendborg Andels Boligforening udføres gennemgribende renovering af lejligheder og boligblokke i Byparken, der er opført i perioden 1972-1975.

Der er tale om i alt 328 lejligheder fordelt på syv boligblokke med 252 lejligheder og 19 klyngehuse med 76 lejligheder.

De syv boligblokke
Indvendigt i boligblokkene foretages renovering af badeværelser og køkkener.

Udvendigt renoveres skalmuren mod havesiden, der monteres nye tegloverliggere, nedbrudt murværk reetableres og hele facaden omfuges. Der etableres ligeledes nyt stort facadeparti i trappeopgange og laves nye overdækkede indgangspartier.

Klyngehusene
I klyngehusene foretages en totalrenovering og de fleste huse ændres fra at indeholde fire lejligheder til at indeholde tre nye større lejligheder med øget tilgængelighed for gangbesværede og handicappede. Der etableres nye fundamenter og sokler for de nye badeværelser og opsættes fliser og klinker i badeværelser og køkkener.

Derudover nedbrydes den eksisterende skalmur, der påstøbes nye sokkelbjælker og understøbes gamle lejlighedsskel etapevis.


Projekt fakta


Bygherre
Svendborg Andels Boligforening

Udførelse
2012-2013

Entrepriseart
Fagentreprise

Entrepriseomfang
Jord- og kloakarbejde, nedbrydning

Ingeniør
Rambøll

Bygherrerådgiver
C & W Arkitekter