Bropakke 1A - Aarhus - Lindholm

Bropakke 1A er en del af elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm . Entreprisen omfatter nedrivning af syv broer samt opførelsen af seks nye broer.

Fjordvangen (20992) - afsluttet og Svejstrupvej (21022)
Udskiftning af trefagsbro i beton med en ny trefagsbro i insitu-støbt beton over spor i drift. Dertil kommer hævning af tilstødende veje til brostedet, samt ændring og tilslutning af veje og stier. På Fjordvangen er der opstillet midlertidig gangbro.

Ørrildvej 52 (21034) - afsluttet
Udskiftning af Buebro i beton med en ny etfagsbro i stålbro spor i drift. Dertil kommer hævning af tilstødende veje til brostedet, samt ændring og tilslutning af veje og stier.

Vesterlandsvej (21048), Klejtrupvej (21066) og Væggedalen/Øls Fællesvej (21070) - afsluttet
Udskiftning af trefagsbro i beton med en ny etfagsbro i stålbro spor i drift. Dertil kommer hævning af tilstødende veje til brostedet, samt ændring og tilslutning af veje og stier.


Projekt fakta


Bygherre
Banedanmark

Udførelse
2019 - 2021

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
94,3 mio. DKK