Bropakke 18C

Nedrivning og udskiftning af to sporbærende broer på strækningen mellem Slagelse og Korsør. De to broer underfører kommunevejene Hejningevej og Brovej.

Bro 15620 Hejningevej og Bro 15632 Brovej er beliggende på hovedstrækningen mellem København og Odense. For at genere togdriften mindst muligt opføres broerne i byggegrube tæt op af banen i drift, for derefter at blive lanceret på plads i banedæmningen.

I en begrænset sporspærringsperiode på 4,5 døgn foretages fjernelse/reetablering af dobbelt spor, nedrivning af eksisterende bygværker samt indskubning af nye bygværker. Grundet den stramme tidsplan foregår aktiviteterne sideløbende på begge brosteder.

Endvidere omfattes omlægning af tilstødende veje med henblik på at skabe bedre oversigtsforhold samt øge frihøjden under bygværkerne.

Arbejderne ved hvert brosted omfatter i hovedtræk:

  • Opførelse af ny et-fags rammebro i byggegrube under forceret arbejde
  • Sporarbejder, herunder optagelse af 40 meter sporramme og fjernelse af sporkassen
  • Nedrivning af eksisterende bro
  • Udgravning for ny bro i banedæmning og etablering af gruspude
  • Indskubning af brokonstruktion i åben udgravning
  • Tilfyldning og afvanding omkring brokonstruktionen
  • Genopbygning af sporkasse og reetablering af spor
  • Baneteknik, herunder BPU-område samt håndtering af strækningskabler og kørestrøm
  • Vejafvanding inklusiv etablering af pumpebrønd
  • Sænkning af eksisterende vejprofil over 50 meter på hver side af broen

Projekt fakta


Bygherre
Banedanmark

Udførelse
2014-2015

Entrepriseomfang
Nybyggeri - Hovedentreprise

Bygherrerådgiver
Atkins Danmark