Borgercenter Varde

Renovering, om- og tilbygning af Varde Sygehus til kommunale kontorer samt anlægning af 120 p-pladser.

Entreprisen omfatter renovering af bygning 1 samt om- og tilbygning af bygning 5 på Frisvadvej i Varde, således at begge bygninger efterfølgende kan anvendes til kontor-faciliteter – blandt andet borgercenter. Endvidere er der opført ny kantinebygning med tilhørende kantinekøkken.


Projekt fakta


Bygherre
Varde Kommune

Areal
5.590 m2

Udførelse
2010-2011

Entrepriseart
Totalentreprise

Entrepriseomfang
Istandsættelse samt om- og tilbygning

Ingeniør
Grontmij

Bygherrerådgiver
Grønne & Jessen Arkitekter