Boka Group

Opførelse af hal- og administrationsbygning.

Entreprisen omfatter fundamenter, terrændæk, jord-, kloak- og belægningsarbejder.


Relateret Referencer

BAP968


Projekt fakta


Bygherre
C.F. Tietgens Boulevard 30 ApS

Areal
1.900 m2

Udførelse
2012

Entrepriseart
Fagentreprise

Entrepriseomfang
Nybyggeri

Ingeniør
Allan Almbjerg

Bygherrerådgiver
Allan Almbjerg