Billundskolen - Om- og tilbygning af skole i brug

I Billund skal JORTON stå for råhusentreprisen på kommunens om- og tilbygning af Billundskolen.

Her skal der opføres en ny bygning på 2.200 m2 i to plan og en tilbygning på 530 m2 til den eksisterende skole. Bygnin­gerne bliver opført i bagvægselementer og derefter skalmu­ret. Entreprisen indeholder også ombygning af eksisterende skole, som består af nedbrydning derefter opmuring.

Al arbejde udføres mens skolen er i brug, hvilket stiller store krav til planlægning, udførelse af arbejde samt håndtering af skolens brugere. For håndværkerne er det således en anderledes og udfordrende opgave, at ”arbejde i en skoleklasse”, ligesom det for nysgerrige og videbegærlige elever i alle aldre er en udfordring at ”modtage undervisning på en byggeplads”. Fra alle sider forlyder det, at samarbejde mellem begge ”lejre” går over al forventning.


Relateret Referencer

Thurø Skole


Ødsted Skole


Projekt fakta


Bygherre
Billund Kommune

Areal
2.730 m2

Udførelse
2014-2015

Entrepriseart
Råhusentreprise

Entrepriseomfang
Beton-, murer-, jord-, kloak- og belægningsarbejder

Ingeniør
Drias

Bygherrerådgiver
Skala Arkitekter

Arkitekt
Skala Arkitekter