Betonbygværker

I forbindelse med udbygning af afløbssystem i Dalum, Odense har JORTON som underentreprenør stået for udførelsen af betonbygværker.

Entreprisen omfatter udførelse af 5 insitustøbte betonbygværker – alle udført i spunsede byggegruber med dybder på op til 13 meter.

De udførte betonbygværker er hver især specielt designet til at udføre forskellige funktioner som eksempelvis overløb, udløb, pumpning af spildevand, styring, m.m.

Særligt ved opgaven
Det største af bygværkerne, der ligeledes fungerer som pumpestation i det nye afløbssystem, er støbt ensidigt mod spunsvæg i cirkulær form i en dybde på 13 meter.


Projekt fakta


Bygherre
Vandcenter Syd

Udførelse
2009-2010

Entrepriseart
Totalentreprise i partnering

Entrepriseomfang
Betonbygværker

Ingeniør
COWI