BAP966

Opførelse af 11 nye bygninger til Centraliseret Ammunitionstjeneste, Våbenværkstedet, m.m.

Entreprisen omfatter jord-, kloak-, beton-, murer-, stål-, belægnings- og gartnerarbejdet. Derudover levering af betonelementer.

Særligt ved opgaven
Byggesagen er udført i partnering i tæt samarbejde med bygherre, rådgivere og øvrige entreprenører.


Relateret Referencer

BAP968


Projekt fakta


Bygherre
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Areal
5.300 m2

Udførelse
2006-2008

Entrepriseart
Råhusentreprise i partnering

Entrepriseomfang
Nybygning

Ingeniør
Birch & Krogboe

Bygherrerådgiver
Birch & Krogboe

Arkitekt
Flyvestation Skrydstrup