Attrupgårdsvej, Vodskov

Renovering af fire boligblokke, Vodskov.
Byggesagen omhandler efterisolering af gavle med udvendig isolering og afsluttes med puds. Efterisolering af facader med udvendig isolering  der afsluttes med ny facademur.

Endvidere udskiftning af tagrender, nedløb, afløb, vand og varme i teknikrum og krybekældre, vinduer og døre inklusiv entrédøre i to-etagers blokke. Altaner, tagbeklædning, stern underbeklædning og vindskeder i alle blokke, eternitbeklædning på gavltrekanter og af altaner.

Inddækning af betonbjælker, renovering af udvendig belysning samt renovering af 22 lejligheder i to-etagers blokke. Etablering af mekanisk ventilation i alle boliger. Ombygning af tre lejligheder i stueetagen i to-etagers blokke, således de får dagslys fra begge facader (seks lejligheder i alt). Etablering af tilgængelighed i ét-etagers blokke ( otte lejligheder i alt).

Råhus, miljøsanering, kloak- jord- og betonarbedjer. Levering og montage. af betonelementer. Stål- murer- og tømrerarbejder.


Projekt fakta


Bygherre
Lejerbo

Areal
3200 m2

Udførelse
2020 - 2021

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Hovedentreprise

Bygherrerådgiver
Niras A/S