AOF Kayerødsgade 35-39, 9000 Aalborg

Byggesagen er en omfattende renovering af en eksisterende bygning, der består af fire etager samt kælder. I kælderetagen er de eksisterende lokaler omdannet fra lager/opbevaring til et moderne industrikøkken og kantine, der anvendes til læringsmiljø for borgere i arbejdsprøvning. I forbindelse med kælderetagen er der udgravet og etableret et ny gårdmiljø med dertil hørende cykelparkering. Cykelparkering er projekteret, således at dækkonstruktion fungerer som parkeringsareal. Kælderetagen er ligeledes blevet udvidet med en tilbygning, hvor der er omklædning, kontor samt opvaskerum. For at opnå adgang med varer til køkken og kantine er der udført elevator med fritstående elevatorhus udført i betonelementer og skalmuring med facadesten. I de øvrige etager er eksisterende lokaler med blandt andet gymnastiksal renoveret og omdannet til kontorer, hvor der er udført nye vægge og lofter, samt etableret ventilation og arbejdsstationer til 150 medarbejdere. Eksisterende toiletter er renoveret med nyt linoleum på gulve og nye vægfliser samt sanitet. Den oprindelige kælderetage er på 370 m2 og er udvidet med 162 m2 bygning samt 75 m2 gårdrum med cykelparkering. På etagerne er der renoveret 800 m2 pr. etager svarende 3200 m2 i alt. Alle eksisterende betonelementer på facaden er afrenset. Alle vinduer er udskiftet til alu-vinduer og der er udført nye indvendige lysninger. Arbejdet er udført som en partneringsaftale i totalentreprise. JORTON har udført beton- og murerarbejdet, samt elementmontage i egenproduktion. Øvrige entrepriser er udført med lokale underentreprenører.


Projekt fakta


Bygherre
AOF

Udførelse
2014 - 2015

Entrepriseart
Totalentreprise

Bygherrerådgiver
Nørkær+Poulsen