Aars Fjernvarme

Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af 610 m² tilbygning og 110 m² ombygning i eksisterende aflæsserhal. Nybyggeriet udføres med kældervægge, skillevægge og etagedæk i in-situ støbt beton, samt bagmure i betonelementer.

Det bærende system udføres som stålsøjler og bjælker, samt tagkonstruktionen som varmt tag på ståltrapezplader. Facaderne udføres med teglsten i bunden og med aluminiumsbeklædning på øvrige del.


Projekt fakta


Bygherre
Aars Fjernvarme

Areal
720 m2

Udførelse
2018 -2018

Ingeniør
Sweco Danmark A/S

Arkitekt
Krogh Madsen Arkitekter A/S