Aarhus Karlshamn

For Aarhus Karlshamn har JORTON opført ny tankgrav. Det indbefatter blandt andet
– jordarbejder inklusiv miljøundersøgelse og bortkørsel
– nedramning af stålprofiler
– afløbsarbejder
– betonarbejder
– stålarbejder
– reetableringsarbejder

Særligt ved opgaven
Under hele byggeperioden skulle Aarhus Karlshamns aktiviteter kunne foregå uhindret.


Projekt fakta


Bygherre
Aarhus Karlshamn Danmark

Areal
900 m2

Udførelse
2013

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Nybyg

Ingeniør
COWI

Bygherrerådgiver
COWI

Arkitekt
COWI