Aalborg Universitet

Bygningsstyrelsen opfører et nybyggeri for »Det Teknisk-naturvidenskabelige Fakultet« — Institut for Byggeri og Anlæg — ved Aalborg Universitet i Aalborg. Byggeriet der benævnes »Byggeri og Anlæg«, placeres i universitetets nye udbygningsområde mod vest — kaldet Campus Vest. Byggeriet er i 4 etager samt delvis kælder. Det samlede bruttoetageareal for etager over terræn udgør 8 058 kvadratmeter, mens kælderen udgør 1225 kvadratmeter i henhold til BR10. Visionen er at skabe rum for tværfaglig udveksling af ideer, erfaringer og resultater, understøttet af bygningens struktur. Bygningen opføres som et modulært byggeri og der tilstræbes størst mulig fleksibilitet i bygningsstrukturen, således at der kan gennemføres bygningsændringer uden gennemgribende konstruktive og tekniske ændringer. Nye arbejdsmåder og ny teknologi skal harmonere med de nye fysiske rammer. De overordnede faciliteter udgøres af tre primære projekthaller til henholdsvis forskning indenfor vandbygning, indeklima og konstruktioner/funderinger med tilhørende værkstedsfaciliteter. Derudover indeholder bygningen diverse laboratoriefaciliteter til analoge funktioner samt kontorer og undervisningsfaciliteter.


Projekt fakta


Bygherre
Bygningsstyrelsen

Areal
10000 m2

Udførelse
2015 - 2016

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
153 mio. DKK

Bygherrerådgiver
Rambøll A/S

Arkitekt
Kjær & Richter A/S