38 boliger, Låsbygade i Kolding

Opførelse af 32 almene familieboliger og 6 almene ungdomsboliger.

Entreprisen omfatter opførelse af ovennævnte boliger på adressen Låsbygade 71-77.

Låsbygade 77 (sidebygning) og Låsbygade 71C bevares og renoveres. Øvrige bygninger nedrives og erstattes af nybyggeri.

Forhuset med facade mod Låsbygade genopføres i tilsvarende stil som nuværende forhus.


Projekt fakta


Bygherre
AAB Kolding, Afd. 64

Areal
3.600 m2

Udførelse
2012-2013

Entrepriseomfang
Renovering og nybyggeri

Ingeniør
Rambøll

Bygherrerådgiver
COWI