20 boliger, Klarup

Projektet er placeret i byudviklingsområdet i Klarup Søpark.
Projektet omhandler opførelsen af 20 tidssvarende almene familieboliger i to etager i god håndværksmæssig kvalitet, sådan at boligerne fremstår attraktive i nutidens boligmarked. Boligerne er hver på omkring 100 m2. Boligerne opføres i fem boligklynger med hver fire boliger og har udeophold både i forbindelse med ankomsten til boligen samt på havesiden.

Kvaliteten i uderummene er ligeledes i fokus i den større skala, hvor der skabes en fysisk forbindelse til byudviklingsområdets rekreative lavtliggende engareal nord for projektområdet.

Projektet omfatter også opførelse af skure til de respektive boliger og fælles cykelskure samt anlæggelse af alle de omkringliggende udendørs arealer som blandt andet haver og terrasser, vej-, sti- og parkeringsarealer, miljø/affaldsstationer, samt indretning af fællesarealer.
Der er udarbejdet dispositionsforslag for det ønskede byggeri, dispositionsforslaget er udgangspunktet for den projektudviklingsfase som er udført i samarbejde med JORTON.

Projektet er udført med engangsforskalling fra Pecafil og svejst armering fra Unifer. Dette materialevalg er tidsbesparende og med til, at sikre et godt arbejdsmiljø. Bagmur udføres med betonelementer og som indervægge bruges porebeton. For at lukke bygningerne hurtigst muligt bruges tagkassetter, det imødekommer også bygherrekravet om udhæng på deres fremtidige projekter. Facaden skalmures med to farver teglsten.


Projekt fakta


Bygherre
Vivabolig

Areal
2000 m2

Udførelse
2020 - 2021

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
21,2 mio. DKK

Ingeniør
Atra Arkitekter A/S

Bygherrerådgiver
Atra Arkitekter A/S

Arkitekt
Atra Arkitekter A/S