Østre Gasværk

Renovering og ombygning af den gamle fredede gasbeholder til nyt moderne teater.

Østre Gasværk beliggende Nyborggade 17 på Østerbro i København blev opført i 1878 som byens andet gasværk. Bygningen er i dag fredet, og blev derfor under arbejdet behandlet med den respekt der er nødvendig for at bibeholde det eksisterende udtryk. Østre Gasværk Teater er et dansk teater, der har til huse i den nedlagte gasbeholder. Teatersalen ligger i den runde murskal, der indtil 1979 husede den gamle gastank, og er et af Københavns mest storslåede teaterrum.

Arbejdet omfattede følgende bygningsdele

  • punktfundamenter i scenekælder
  • punktfundamenter for stålsøjler til sceneudstyr
  • gulvkanaler for lyd- og lysinstallationer samt special effects.
  • terrændæk og dæk over scenekælder

Projekt fakta


Bygherre
Ejendommen Østre Gasværk

Udførelse
2017 - 2019

Entrepriseart
Fagentreprise

Ingeniør
VITA Ingeniører ApS

Bygherrerådgiver
V2C ApS

Arkitekt
D+W Arkitekter A/S