Østeråparken

Skalmuring af 200 lejligheder. Opmuring af letklinker ved sokkel, puds af sokler, isolering af letklinkerblokke samt lægning af klinker og lydfilter ved mellemgange.


Projekt fakta


Bygherre
Lærernes Pensionskasse

Udførelse
2017 - 2018

Entrepriseart
Fagentreprise

Entrepriseomfang
6,5 mio. DKK