Ødsted Skole

Entreprisen omfatter, at eksisterende musikbygning og fagafdeling rives ned samt at klasselokaler, m.v. i mellemafdeling og lille afdeling renoveres. Derudover opføres ny tilbygning med garderobe og grupperum, samt ny fagafdeling med klasseværelser.

Særligt ved opgaven
Arbejdet er opdelt i 3 etaper, idet skolen skal fungere i byggeperioden.


Projekt fakta


Bygherre
Vejle Kommune

Areal
1997 m2

Udførelse
2010-2011

Entrepriseart
Hovedentreprise

Entrepriseomfang
Om- og tilbygning

Ingeniør
Brix & Kamp

Bygherrerådgiver
Atra Arkitekter