Vekslerstation, Rosborg

Vekslerstationen Rosborg etableres i samarbejde mellem TVIS og Vejle Fjernvarme for udvidet fjernvarme forsyning af områderne omkring Uhrhøj. Vekslerstationen ligger i forbindelse med TVIS udbygningsprojekt for fjernvarmeforsyning af Bredsten-Balle og Jelling.
Der skal i forbindelse med Vekslerstationen, således udføres en række fjernvarmeledninger.

JORTON udfører i betonarbejder, betonelementmontage samt murerarbejder i egenproduktion.

Jord, kloak, gartner, stålarbejder, tagdækning og tømrerarbejder udføres af underentreprenører.

Byggeriet er delt op i en bygnings- og en teknikdel, hvor JORTON udfører bygningsdelen.

Bygningen udføres med traditionelle fundamenter, samt et kraftigt armeret terrændæk, der skal optage lasterne fra de vekslere, der skal ind i bygningen.

Alle vægge og facader fuldmures med blankt murværk.

Tagopbygningen består af dækelementer, som monteres med 10 graders hældning oven på en bærende stålkonstruktion.

Loftet udføres i lyddæmpende materiale.

Projektfakta

Bygherre
Vejle Fjernvarme
Udførelse
2021 - 2022
Entrepriseomfang
4,5 mio. DKK
Entrepriseart
Storentreprise