Vejle Station – Bane 23 Brofornyelse, omisolering

Projektet omfatter i hovedtræk:
Brofornyelse inkl. omisolering af 2 broer i 2 etaper i forbindelse med grænseflade sporarbejdet. Desuden foretages ombygning/renovering af perrontunnel og tilhørende trappeopgange.
Arbejder inkluderer:
• omisoleringsarbejder
• drænarbejder
• etablering af overgangskiler
• midlertidig håndtering af elskab ved bro 20584
• nedrivningsarbejder for perrontunnel og trappeopgange
• ny beklædning i perrontunnel og trappeopgange, herunder belysning
• midlertidige foranstaltninger
• nødvendige føringsveje og kabelhåndtering

Projektfakta

Bygherre
Banedanmark
Udførelse
2020 - 2022
Entrepriseomfang
4,8 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise