Ungdomsøen – Middelgrundsfortet

Middelgrundsfortet er på mange måder et helt unikt byggeri. Til trods for sine 120 år er det stadig verdens største kunstige anlagte ø. Hertil er det bygningsfredet og et fortidsminde, hvilket betyder, at alt arbejde på øen er foretaget med en nidkær forsigtighed.
Ungdomsøen er med sine 50.000 kvm og unikke placering, et helt fantastisk sted, hvor der kan skabes aktiviteter og fællesskaber for alle landets unge.
Øen rummer blandt andet 400 udendørs overnatningspladser, udekøkkener og bålpladser, store shelters med udsigt over Øresund, 1.5 km underjordiske gange, konferencefaciliteter for organisationer og virksomheder samt gamle kanonstillinger til alt fra koncerter til friluftsaktiviteter.

Hovedentreprise
Komplet ny installation af alle tekniske installationer omhandlende ventilation, VVS og el.
Bla. havvandsanlæg som producerer varme til hele fortet. Nye installationer er skjult i gulvene og eksisterende gulvbelægninger reetableret. Etablering af flugtveje, brandpartier og ABA/ABDL i forhold til ny brandstrategi. Komplet nyt produktions-køkken med tilhørende opvask og depot/kølerum samt spise faciliteter til 150 personer.
Indvendigt har JORTON totalrenoveret værelser/sengestuer med badeværelser. På førstesalen er værelser opdateret med ny sanitet, maling, døre, ventilation og el/belysning. Endvidere er der etableret flugtvejstrapper via nye insitu-støbte skakte.
I stueetagen er etableret nye møde- og konferencefaciliteter i de gamle sengestuer og gymnastiksale. I det omkringliggende terræn er etableret tre toilet- og badbygninger. Desuden er ombygget en gammel hangar til møde- og udstillingssted i forbindelse med større arrangementer på øen. Det hele foregik med stor respekt for eksisterende og tidligere forhold. Dele af fortet står efter restaureringen som i sin oprindelige form.

Projektfakta

Bygherre
Middelgrundsfonden
Udførelse
2018 - 2019
Entrepriseomfang
60 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
Bertelsen & Scheving arkitekter ApS