Sundmolen – syv vej- og stibroer

Ved det nye boligområde i Københavns Nordhavn udfører JORTON syv vej- og stibroer som U/E for M.J. Eriksson. Arbejdet udføres over flere perioder som tager hensyn til byggemodning generelt, opførelse af ny Metro samt nye byggeprojekter i området. Første anlægsperiode løb over halvandet år indtil medio 2017. Her nedgraves og lægges nye forsyninger af vand, varme, kloak, gas, strøm, telekabler, affald m.m. Veje og promenader anlægges og forberedes til Sundmolens to nye kanaler. Herefter blev anlægsarbejdet sat i bero i to et halvt år på grund af arbejdet med ny Metro inkl. station.
I januar 2020 blev anden anlægs-periode indledt. Følgende halvandet år blev kanaler udgravet og færdiggjort, seks af broerne blev udført inkl. tilhørende spuns påstøbninger. Beton-bunde blev støbt i kanalerne.
Haveanlægget ”Det Grønne Forløb” blev etableret. Dette øst-vestgående forløb skaber et langstrakt fælles grønt gårdrum, som binder hele området sammen.
Udførelse af Bro 10 samt tilhørende kanalarbejder afventer afslutning af bygningsrenoveringer i entreprise-grænser. Forventes udført 2024.

ENTREPRISEN OMFATTER FØLGENDE BYGVÆRKER:
Bro 07A Stibro 5,6×19,0 m
Bro 07B Stibro 9,8 x 15,7 m med indbygget teknikkanal som afdækkes
med egetræsdæk
Bro 08 Vejbro med fortov, trapez formet, 15,7 x 14,9/17,7 m
Bro 09 Stibro 12,0 x 12,6 m med indbygget teknikkanal afdækket med egetræsdæk /siddemøbel
Bro 10 Stibro 9,8 x 15,7 m med monteret egetræssiddemøbel
Bro 11 Vejbro med fortov 14,8 x12,7 m med påstøbt blomster- kasse og egetræs siddemøbel
Bro 13 Sti/cykelbro med fortov 13,6 x 23,7 m

HOVEDMÆNGDER
– 2.700 m2 form
– 400 tons armering
– 2.000 m3 beton
– 160 m specialrækværk med lys
– 30 m3 egetræ

Projektfakta

Bygherre
By og Havn
Udførelse
2017 - 2022
Entrepriseomfang
31,3 mio. DKK
Entrepriseart
Fagentreprise