Storebælt – reparationsarbejder

JORTON har som entreprenør på betonopgaver i en lang årrække udført diverse vedligeholdelses- og reparationsarbejder for Sund & Bælt A/S.

Gennemførelsen af de enkelte aktiviteter kræver nøje planlægning, grundet de lange transportafstande fra materielplads til arbejdsstedet, samt at sikkerheden skal være i højsædet. Endvidere er de store højdeforskelle på broen særligt specielle og kræver store udfordringer. Vejrforhold på og omkring broen er ligeledes en udfordring for arbejdet.

Arbejder på broen i 2020 omfatter betonreparationer på højbroen, på toppen af pylonerne samt fra et løfte og hejseredskab, en særlig “Sky Climber” langs siden af pylonerne.
Man skal derfor ikke lide af højdeskræk for at være en del af sjakket på sagen.

Hovedopgaven består af:
– håndtering af sikkerhed
– nedbrydning og bortskaffelse af beton
– håndudsætning af betonreparationer
– eftersyns og hjælpearbejde i forbindelse med vedligeholdelse

Projektfakta

Bygherre
Sund & Bælt Holding A/S
Udførelse
2020 - 2020
Entrepriseomfang
0,4 mio. DKK
Entrepriseart
Fagentreprise