Smedegården kloakrenovering

JORTON har for Lejerbo i hovedentreprise udført renovering af kloak til deres boliger i Smedegården. Arbejdet har indebåret etablering og vedligehold af byggeplads samt renovering af regn-, spildevand- og drænledninger. Hertil kommer etablering af pumpebrønde for regn- og spildevand. Yderligere er gennemført etablering af nye terrasser ved boliger samt montering af sokkelaffugter, herunder reparation af eksisterende sokkel.

Jordarbejder for kloakledninger og sokkelaffugter:
Der er gravet ud for kloakledninger, brønde og sokkelaffugter omkring boligerne.
Muld, stabilgrus og bundsikringsgrus er blevet genanvendt så vidt muligt og alternativt bortskaffet sikkert.

Terrænregulering:
Der er udført terrænregulering, inkl. 20‰ fald til nye overfladebrønde.
Arealet er derefter blevet fræset og tilsået med græs.

Jordarbejder for kloakarbejder omkring kælder:
I forbindelse med kloakarbejde omkring kælder er der gravet ud for kloakledning og derefter reetableret. Eksisterende flisebelægning og kantsten er taget op og sat i depot for genudlægning. Eksisterende asfaltbelægning er taget op og kørt fra pladsen og bortskaffet på sikker vis. Der er gravet ned til skader, som er blevet renoveret. Stabilgrus og bundsikringsgrus er blevet genanvendt efter sortering.

Projektfakta

Bygherre
Lejerbo
Udførelse
2022 - 2022
Entrepriseomfang
1,1 mio. DKK
Areal
2.000 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise