Skovvangskolen – Modernisering og tilbygning

Projektet omfatter modernisering samt ny tilbygning til Skovvangskolen, Aarhus. Tilbygningen er udformet som tre forskudte længer i tre etager samt kælder, teknikrum på 100 m2, der alle er udformet med bygningsproportioner og taghældning, der er hentet mere direkte fra de eksisterende bygninger. De yderste længer fremstår tungt i teglsten, der matcher det eksisterende. Den midterste del fremstår let i glas og limtræ.
I forbindelse med udvidelsen af Skovvangskolen vil trappetårne blive tilføjet i begge ender af skolen, harmonisk integreret med de eksisterende bygningslænger mod øst og vest. Disse trappetårne vil nøje efterligne den eksisterende bygnings tagform og materialer, herunder anvendelsen af teglsten og tagpap, samt opretholdelsen af samme forbandt og murstensmål. Udover adgangsveje vil trappetårnene også inkludere toiletter for at imødekomme skolens behov.

Inden for den eksisterende bygning vil der foretages ombygninger af udvalgte klasselokaler og gangarealer, som vil transformeres til fælles læringsarealer og SFO-faciliteter. Dette projekt vil medføre nødvendige ændringer i ventilation og akustik. Desuden vil administrationsfaciliteterne i midterskibet/aulaen gennemgå en omfattende ombygning. Tilbygningen vil også inkludere oprettelsen af natur- og teknologilokaler samt et Håndværk- og Designlokale. For at sikre tilgængelighed vil et glastårn i aulaen huse en elevator, der strækker sig fra kælderen til det øverste niveau. En yderligere elevatorgruppe i beton vil blive opført i kælderen for fuldstændig tilgængelighed.
Eksisterende skolegård syd for skolen moderniseres. Ligesom der etableres
supplerende parkeringsarealer til cykler og biler ud mod Aldersrovej.

Projektfakta

Bygherre
Aarhus Kommune
Udførelse
2023 - 2026
Entrepriseomfang
73,4 mio. DKK
Areal
2.562 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
Pluskontoret A/S