Skovdiget Østbro – Omisolering m.m

Skovdiget Østbro der fører Hillerødmotorvejen over lokalvejen Skovdiget, Skovbrynet Station, samt parkerings- og pendlerområdet ved Skovbrynet Station.

I egenproduktion er udført:
Nedbrydning af kantbjælker 465m, stilladsprojekt for kantbjælker inklusiv montage af stillads og CSM-proces herfor (banerelateret), armering og støbning af nye kantbjælker herunder sikring af armeringssammenhæng for potentialeudligning i forhold til kørestrøm fra S-banen, betonreparationer overside og underside, de- og genmontage af eksisterende skærmtage, etablering af afvanding på broen og ved broender herunder dræn, montering af støjsvage dilatationsfugekonstruktioner, de- og genmontage af broautoværn(vest) samt del af eksisterende støjskærm.

Styring af underentreprenører:
Trafikafvikling inklusiv interimsbelægninger, membran type V, brobelægninger, autoværn og rækværk (øst), leverance af fugekonstruktioner samt projektering heraf, opbrydning af belægning, membran og fugekonstruktion samt nedbrydning ved vandspuling. Etablering af sporspærring inklusive kørestrøm, potentialeudligning af konstruktioner samt gennemgangsmåling af potentialeudlignede konstruktioner.

Hovedmængder:
– 5000 m2 membran og belægning
– 465 m kantbjælke og stilladskonstruktion
-465 m brorækværk
– 800 m autoværn
– 50 m dilatationsfugekonstruktion, bevægelse op til 100 mm

Projektfakta

Bygherre
Vejdirektoratet
Udførelse
2020 - 2022
Entrepriseomfang
19,3 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise