Skovbærparken, Haderslev – Renovering, nedbrydning og nybyggeri

Projektet omfattede renovering af boliger, renovering/indretning af tilgængelighedsboliger med elevatoradgang, nedrenovering af boliger til rækkehuse samt nye tekniske installationer i alle boliger og nye udearealer.

Renovering af 144 boliger (24 opgange) med nye vinduer, balanceret ventilation, nye påhængte altaner, nye køkkener og badeværelser. Eksisterende altaner er lagt til boligarealet og der er udført nye skakte til ventilation.
66 boliger er indrettet som tilgængelige boliger med elevator integreret i bygningerne.
Nedrenovering af 132 boliger, som blev ombygget til 35 rækkehuse, der er opført ovenpå eksisterende dæk over kælder.
Projektet omfattede i alt renovering, nedbrydning og nybygning af 144+66+132+35 (377) boliger

Tagkonstruktionen er udskiftet på alle blokke og nye rækkehuse dette blev gennemført under totaloverdækning. Foran bygninger med tilgængelige opgange er belægningerne ændret til niveaufri adgang til opgangene. Ved nedrenoverede boliger er terrænet hævet på for- og bagsiden samt niveaufri adgang med ramper, trapper og støttemure i terræn. Udearealerne er renoveret med ny asfaltsti, træer, planter, legeredskaber, aktivitetsområder mv. Ved rækkehusene er anlagt private haver.

Der er i hovedtræk blevet udført jord- og kloak-, belægnings- og gartner-, byggeplads-, miljøsanering og nedbrydnings-, beton-, stål-, murer-, tømrer-, tag-, inventar-, maler- og rengørings-, vvs-, ventilation- samt el-arbejder. Derudover er der udført alu-facader og altaner

Bygherre havde overladt genhusning og beboerhåndtering til rådgiver. Selve genhusningsprocessen har haft stor indflydelse på JORTONs tids- og procesplan.

JORTON udførte murer-, stillads-, og betonarbejder i egenproduktion, samt overordnet styring af samtlige underentrepriser.

SOCIALT ANSVAR
Der har fra projektets begyndelse været ønske om at tage socialt ansvar ved samarbejde med Jobcenter Haderslev for at skabe jobåbninger for nogle af kommunens udsatte borgere. Der har derfor, under hele projektet, været ansat medarbejdere i praktik, løntilskudsjob o.a., hvoraf flere efterfølgende er kommet i lære eller blevet fastansat. Derudover er der tilknyttet både lærlinge og konstruktørpraktikanter til byggeriet.

Som et led i den sociale opmærksomhed er udearealerne skabt som grønne og indbydende arealer med legepladser og andre aktivitetsmuligheder.

“Vi arbejdede som bygherre i et område med mange forskellige beboere. Vi havde i samarbejde med jobcentre, uddannelsescentre og JORTON, set på, hvordan vi kunne hjælpe nogle af disse borgere i job gennem praktikpladser tilknyttet byggesagen. Det har blandt andet ledt til mellem otte og 10 praktikpladser hos JORTON, der blev ansat af beboere fra området”, fortæller Lars Bo Steensbeck, senior projektleder hos Domea. Han tilføjer: “Processen med at inddrage beboere i projektet gennem praktikforløb krævede nogle samarbejdspartnere, der var villige til selv at bruge ressourcer på det. Her vil jeg gerne rose JORTON for et godt samarbejde. De har bestemt gjort processen lettere for os.”

Projektfakta

Bygherre
Haderslev Boligselskab c/o Domea
Udførelse
2018 - 2022
Entrepriseomfang
240 mio. DKK
Areal
20000 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
Arkitektfirmaet 78 A/S
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.