Skjoldsgade – Spangsbjerggade

Boliger blev ombygget så indretningen følger anvisningerne i SBI-anvisning 222, tilgængelige boliger. For at denne indretning kunne efterkommes, blev de nuværende 71 boliger omdannet til 48 boliger. Der blev indbygget to elevatorer i hver af de to ejendomme, så 32 af de 48 nye boliger fik niveaufri adgang via elevator fra terræn. Derudover blev gårdrummene i de to ejendomme renoveret.
Størrelserne på de nye boliger er fra 68 m² til 116 m². Fordelingen er således, at der er 21 to-rums boliger, 16 tre-rums boliger og 11 fire-rums boliger. Alle boliger var udlejet inden aflevering til bygherre.

I kældre blev foretaget de nødvendige ombygninger med indbygget elevator samt udførelse af bygningsstabiliserende arbejder i form af ekstra fundering og opmuring af afstivende teglstensvægge.

I forbindelse med renoveringen blev beboerne genhuset.

Projektfakta

Bygherre
B32 v/ DAB
Udførelse
2018 - 2019
Entrepriseomfang
20,9 mio. DKK
Areal
6.068 m2
Entrepriseart
Storentreprise
Arkitekt
Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S