Skjoldsgade – Spangsbjerggade

Boliger blev ombygget så indretningen følger anvisningerne i SBI-anvisning 222, tilgængelige boliger. For at denne indretning kunne efterkommes, blev de nuværende 71 boliger omdannet til 48 boliger. Der blev indbygget to elevatorer i hver af de to ejendomme, så 32 af de 48 nye boliger fik niveaufri adgang via elevator fra terræn. Derudover blev gårdrummene i de to ejendomme renoveret.
Størrelserne på de nye boliger er fra 68 m² til 116 m². Fordelingen er således, at der er 21 to-rums boliger, 16 tre-rums boliger og 11 fire-rums boliger. Alle boliger var udlejet inden aflevering til bygherre.

Ombygningen medførte en del ændringer i eksisterende bærende konstruktioner, hvor der blev udført større åbninger i indvendige bærende vægge. Eksisterende vandrette og lodrette lejlighedsskel blev opgraderet så nuværende og gældende krav til lydreduktion overholdes.

I kældre blev foretaget nødvendige ombygninger med indbygget elevator samt udførelse af bygningsstabiliserende arbejder i form af ekstra fundering og opmuring af afstivende teglstensvægge. I forbindelse med renoveringen blev beboerne genhuset.

Projektfakta

Bygherre
B32 afd. 18 v/ DAB
Udførelse
2018 - 2019
Entrepriseomfang
20,9 mio. DKK
Areal
6068 m2
Entrepriseart
Storentreprise
Arkitekt
Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S
This site is registered on wpml.org as a development site.