Skærbækværket – opgradering

Den ældre 150 kV-station i Skærbæk ved Skærbækværket er blevet opgraderet og udvidet for Energinet. Projektet omfattede en nødvendig udskiftning af det udtjente højspændingsanlæg og automationssystem, samt forlængelse af levetiden for relevante komponenter. Arbejdet inkluderede hovedsageligt fundamenter, byggepladsforvaltning, nedrivning, jord- og kloakarbejde.
Hele pladsen blev ryddet, og de gamle fundamenter blev fjernet. Stationen blev udvidet med 92 nye punktfundamenter, som blev støbt i Esbjerg og monteret som præfabrikerede enheder. Fire større fundamenter blev dog støbt direkte på byggepladsen. Der blev installeret cirka 200 meter kabelkanaler fra Oranje og anlagt nye veje omkring hele værket. Desuden blev der etableret et lille toilet i den eksisterende bygning.

Projektfakta

Bygherre
Energinet.dk
Udførelse
2021 - 2021
Entrepriseomfang
3,8 mio. DKK
Areal
3.100 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise