Serviceopgaver – Aabenraa Kommune – 2019

UDVALGTE OPGAVER – MURERARBEJDER 2019:

Stubbæk Skole: Omfugning af gavlende ved gymnastiksalen, væg mod syd og sløjdlokale. Reparation af puds og revne ved kældervindue samt pudsarbejder. Reparation af betonsøjle/fundament inklusiv sandblæsning. DKK. 45.416.

Stubbæk Børnehus: Udbedring og gennemgang af mørtelfuger – murværk mod vest. DKK. 16.200.

Stubbæk Vestergade 23: Udskiftning af drænpladeafdækning ved sydgavl med ny aludækning som fræses ind i mørtelfugen. Udskiftning af enkelte mursten. DKK. 1.361.

Skelbækvej 2: Omlægning af trappetrin og fugning af trappe. DKK. 5.776.

Aabenraa Svømmehal: Omfugning af rulleskift i ny del af svømmehal. Omfugning af mur mod syd. DKK. 19.478.

UDVALGTE OPGAVER – BETONARBEJDER 2019:

Stubbæk Skole: Reparation af betonsøjle/fundament inklusiv sandblæsning. DKK. 1.655.

Kongehøjskolen: Udskiftning af kloakrør som er brudt sammen. Parkeringspladsen fløj A, B og C. Trappe til kælder reparation af 16 trin. DKK. 55.393.

Nygade 21: Tætning af kabelgennemføring i elevatorskakt. DKK. 2.800.

Aabenraa Svømmehal: Understøtning af to betonbjælker og udgravning ved facadebjælke mod vest. Reparation af sokkel og trappe. DKK. 7.458.

Projektfakta

Bygherre
Aabenraa Kommune
Udførelse
2019 - 2019
Entrepriseomfang
0,2 mio. DKK
Entrepriseart
Fagentreprise