Seminarieskolen – Børnehave og Vuggestue

Grundet stigende børnetal i Aalborg Kommune, har kommunen besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution hhv. på og ved Seminarieskolen i Aalborg. Daginstitutionen får en kapacitet på 40 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn.
Den nye daginstitution udføres dels som en ombygning af eksisterende parterre på Seminarieskolen samt som nybyggeri, der placeres i forbindelse med det ombyggede afsnit.
Eksisterende bygning kommer i hovedtræk til at rumme børnehave inkl. Større fællesrum og garderober. Nybyggeriet kommer i hovedtræk til at rumme vuggestue, produktionskøkken samt fælles personaleafsnit.
Børnehaven og vuggestuen bindes sammen af en forbindelsesgang. Endvidere etableres der ifm. byggeriet legeplads til børnehaven og vuggestuen samt nære udearealer, herunder p-pladser, ankomstarealer,
ny brandvej, skure m.v. Det anslåede nettoetageareal for eksisterende byggeri, ekskl. skure i terræn, er ca. 750 m².
Det anslåede nettoetageareal for nybyggeri, ekskl. skure i terræn, er ca. 800 m².
På byggesagen er der udført en LCA-beregning iht. Den Frivillig bæredygtighedsklasse. Her har vi haft øget fokus på dokumentation i form af EPDér. I samarbejde med bygherren fokuseres der meget på biodiversitet på matriklen i stort omfang.
Skurvogne leveres isoleret med varmepumper fremfor opvarmning med radiatorer. Der anvendes HVO-diesel eller 2, generation biodiesel fremfor rene forbrændingsmotorer. Derudover, gøres der brug af eldrevne maskiner og værktøjer i størst muligt omfang.
Affald sorteres i så mange fraktioner som muligt, så vi kan understøtte principperne i cirkulære økonomi. Der planlægges den producerede mængde affald gennem bl.a. korrekt opbevaring af byggematerialer, planmæssig leverance af byggematerialer ift. mængder, opsøger viden om returordninger til byggemarkeder eller materialeleverandører, og gør nytte af partnerskaber med aktører, der handler med ”brugte” byggematerialer. Der er øget fokus på reducering af mængden for brandbart affald mest muligt.
Udover disse tiltag er der fokus på mobilitetsinfrastruktur i form af placering af cykelparkering, nudging i from af indretning der tilgodeser minimal brug af køretøjer på grunden. Kvalitet og funktion på de tekniske installationer sikres i processen med commissioning, hvor der foretages målinger, registreringer, indregulering og performancetests.

Projektfakta

Bygherre
Aalborg Kommune
Udførelse
2023 - 2024
Entrepriseomfang
26 mio. DKK
Areal
1550 m2
Entrepriseart
Totalentreprise
Arkitekt
Krogh Madsen Arkitekter A/S
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.