Retspsykiatrisk afsnit P2 – Ombygning

På baggrund af Region Syddanmarks psykiatriplan “Fremtidens Psykiatri” fra 2007 blev Psykiatrisk Afdeling, Middelfart udvidet og rummer i dag i alt 104 sengepladser med 34 pladser til voksen almenpsykiatri og 70 pladser til retspsykiatrien. Det almenpsykiatriske afsnit P2 konverteres til nyt retspsykiatrisk afsnit P2.

Afsnit P2 er opført og ibrugtaget som almenpsykiatrisk afsnit med 18 sengestuer i maj 2013. Ved opførelsen var der fokus på at etablere den elasticitet, der fordres for at afsnitte kan fungere som almen- og retspsykiatrisk afsnit.

For at P2 kan leve op til Danske Regioners anbefalinger for retspsykiatriske afsnit, er der blevet foretaget en række bygnings fysiske indgreb i afsnittet. Af væsentlige tiltag kan nævnes muligheden for at opholde sig i det fri – bag behørigt sikrede mure, kravene til glas og vinduer, funktionaliteten på dørautomatik, personalets muligheder for at bringe sig i sikkerhed m.m. Det er således væsentligt, at overgangene mellem nybyggeri (muren) og eksisterende bygninger bliver udformet overbevisende og attraktive, herunder de uderum som kobler sig til muren, sammentænkt med udearealer ved eksisterende bygninger.

Projektfakta

Bygherre
Region Syddanmark
Udførelse
2017 - 2018
Entrepriseomfang
12 mio. DKK
Areal
1200 m2
Entrepriseart
Totalentreprise
Arkitekt
Charlotte Folke
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.