Renovering af Mønbroens strømpiller

Mønbroen eller Dronning Alexandrines Bro åbnede i 1943 og er en klassisk åben buebro med betonbuer under vejbanen og stålbue over vejbanen i gennemsejlingsfaget. Broen spænder 746m fordelt på 11 buefag og forbinder fastlandet på Sjælland med Møn.

JORTON har i hovedentreprise renoveret 8 af broens strømpiller samt udført udbedring af kystsikring.

Renoveringen af strømpillerne omfatter:

– Klarlægning af kvaliteten af beton og armering
– nedbrydning ved traditionel behugning af løst beton og AKR inficeret beton
– Etablering af supplerende armering hvor nødvendigt
– I randzoner af reparationsfelter med blotlagt eksisterende armering, monteres fusionsanoder.
– Der etableres glasfibersvindrevne armering
– Reparationsområderne støbes med sprøjtebeton i flere støbninger, ialt op til ca. 300mm.
– Ikke nedbrudt beton injiceres efter behov
– Strømpillerne overfladebehandles med acrylplasttykfilmsmalerbehandling (system 93-4)
– lejer omkring bueben inddækkes i rustfris syrefast stål for at beskytte lejerne

Mønbroens strømpiller er beliggende i Ulvsund med vanddybder op til 18m, hvorfor stilladser i 2 niveauer er monteret på strømpillernes granitparament. Ved stilladset kan arbejdspramme med udstyr lægge til.

Udover renovering af strømpillerne er også udført udbedringer af kystsikringen som på begge sider er Ulvsund består af fliser lagt på dæmningsskråning op mod vejbanen.

Projektfakta

Bygherre
Vejdirektoratet
Udførelse
2022 - 2023
Entrepriseomfang
15,2 mio. DKK
Areal
930 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise