Reaktorbygning kV 132kV – Station Bellahøj

Denne entreprise omhandlede etablering af fundamenter og bygning i forbindelse med opstilling og installation af ny reaktor på stationsområdet på Station Bellahøj
Reaktorbygningen blev opført ved siden af eksisterende garagehal på Bellahøj Koblingsstations område. Bygningen indeholder reaktor og kølerenhed.

Under bygningen blev etableret et karfundament til opsamling af evt. spildolie, hvorpå der blev lagt brandhæmmende riste for færden omkring reaktor.

De bærende konstruktioner udførtes af sandwichbetonelementer i facaden og huldæk som tag. Betonkarfundament støbt insitu og karrets vægge udgør fundament for betonelementvægge. Der udførtes åbning i tagets huldæk for etablering af udluftning. I den ene gavl blev der etableret en gitterport/væg, således bygningens stabilitet sikres af de to facadevægge og den østlige gavlvæg.

HOVEDAKTIVITETER
– Nedbrydning af eksisterende cykelskur
– Diverse jord- og kloakarbejder
– Form, armering og betonarbejder for støbninger af fundamenter
– Vægge/sandwichelementer er udført som brandvægge
– Levering og montering af sandwich- og huldækelementer
– Diverse stålarbejder samt traverskran
– Diverse el-arbejder

Efterfølgende er der gennemført lydisolering, mens maskineriet var i drift..

Projektfakta

Bygherre
Energinet
Udførelse
2020 - 2020
Entrepriseomfang
4 mio. DKK
Areal
120 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise