Poul La Cours Vej, Skanderborg – Boligrenovering

Med Midtjysk Boligselskab som bygherre er bebyggelsen på Poul La Cours Vej 1-29, 8660 Skanderborg blevet ombygget og renoveret.
Bebyggelsen består af almene boliger og projektet var en landsbyggefonds renovering med støttede og ustøttede arbejder.

Bebyggelsen indeholder 140 1 – 5-værelses almene boliger, mindre erhvervslejemål samt et bofællesskab med 13 boliger, administration og fælleslokaler for psykisk handicappede borgere.
Blok 1, 2 og 3 er ombygget totalt og facaderenoveret samt er der opført elevatortårne ved blok 2 og 3. Blok 14 og 15 er ligeledes ombygget og facaderenoveret. Ligesom mellembygningen mellem Blok 14 og 15 er ombygget og facaderenoveret.

Bebyggelsen er opført omkring 1971, delvist som fuldmurede byggeri og som betonelementbyggeri og med en del insitu-støbte vægge i kælderen. Tagkonstruktionen er med træspær på betondæk.
Blokkene er efterisoleret efter nedbrydning og forsynet med ny skalmur af teglsten og partielt facadeisolering med puds og teglskaller, og partielt med isolerede lette ydervægge med facade-plader.
Eksisterende tag er tilpasset og efterisoleret. Eksisterende altaner er de- og genmonteret.

I 132 af lejlighederne er badeværelser og køkkener renoveret, hvoraf 60 boliger er gjort tilgængelige. Til de 132 lejligheder skal tre opgange gennemgå en let renovering og 10 opgange er ombygget således at man får adgang til nye udvendige elevatorer.
Der er udført ny vand- og varmeinstallation og alle boliger er forsynet med balanceret ventilation.
Udvendige fællesarealer er opgraderet med nye belægninger, adgangsveje, opholdsarealer og beplantning mv. Der er endvidere etableret haveanlæg for lejlighederne i stueetagen.

Der er i hovedtræk blevet udført jord- og kloak-, belægnings- og gartner-, byggeplads-, miljøsanering og nedbrydnings-, beton-, stål-, murer-, tømrer-, tag-, inventar-, maler- og rengørings-, vvs-, ventilation- samt el-arbejder. Derudover er der udført alu-facader og altaner
JORTON varetog beboerhåndtering og genhusning. Beboerne blev under byggeperioden genhuset i pavilloner nær byggeriet.

Projektfakta

Bygherre
Midtjysk Boligselskab
Udførelse
2016 - 2022
Entrepriseomfang
178 mio. DKK
Areal
13.000 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
Erik Arkitekter A/S