Odinsgaard, Horsens – Boligrenovering

Renovering og ombygning af afdeling 1, bestående af 19 boligblokke med i alt 445 boliger samt otte butikslejemål og et kontorlejemål. Bygningerne er opført 1941-1959 som murstensbyggeri med 3 henholdsvis 4 beboelseslag. Alle blokke er udført med kældre.

3/4 af alle ydermure blev isoleret udvendigt med 150 mm isolering og afsluttet udvendigt med en teglmur. Der blev etableret nyt ventilationsanlæg til alle lejligheder.
Daværende 449 boliger blev reduceret til 439 boliger, hvoraf 130 boliger blev gennemrenoveret med fuld tilgængelighed inkl. elevatorer. Tilgængelighedsboligerne blev indrettet med elevatoradgang, nyt køkken og baderum og nye større altaner. I forbindelse med projektet blev afløbsledninger i terræn separeret og afløbsledninger i kældergulve blev udskiftet.
Lejligheder med skimmelangreb blev renoveret. Udskiftning af tagbelægninger og efterisolering af tagrum på nogle blokke. Udvendige opholdsarealer og p-arealer blev renoveret/omlagt og der blev etableret ny vejforlægning og ny indkørsel til området. Boligforeningens daværende kontor blev ombygget til tre nye boliger.
130 af lejlighederne fik den helt store tur. Det vil sige, at beboerne flyttede ud og blev genhuset i seks måneder. Valgte de at vende tilbage til lejligheden, var den udstyret med nyt køkken, nyt bad, nyt gulv og opgang med elevator.

Der er i hovedtræk blevet udført jord- og kloak-, belægnings- og gartner-, byggeplads-, miljøsanering og nedbrydnings-, beton-, stål-, murer-, tømrer-, tag-, inventar-, maler- og rengørings-, vvs-, ventilation- samt el-arbejder. Derudover er der udført alu-facader og altaner

Stram styring af tidsplan var medvirkede til, at bygherre senest otte uger i forvejen skulle orienteres, så beboerne blev varslet i god tid. Beboerne blev rykket til øvrige opgange eller blokke.

Projektfakta

Bygherre
Andelsboligforeningen Odinsgaard
Udførelse
2016 - 2020
Entrepriseomfang
190,2 mio. DKK
Areal
32.354 m2
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
RUM A/S