Ny vej-/stibro over Vestbanen v/NærHeden

Broen mellem Nærheden og Hedehusene er de to bydeles bindeled og er med sin placering blevet et vartegn for hele området. Den smukke skråstagsbro er med sin markante pylon, der står som en statue over landskabet er blevet rost vidt og bredt. Den blev sågar nomineret til Dansk Stålpris, der uddeles til stålprojekter, hvor høj arkitektonisk værdi går hånd i hånd med godt håndværk og fornemt ingeniørarbejde.

Entreprisen har trukket på alle JORTONs ingeniørdiscipliner, og der har fra begyndelsen været en klar forståelse for at byggeriet skulle forskåne lokaltrafikken og de nærliggende beboere så meget som muligt. Det har betydet at man i Nærheden og Hedehusene nu kan bryste sig af at have en af Danmarks smukkeste broer.

Projektet omfattede opførelse af ny vej- og stiforbindelse. Den er en forlængelse af Kallerupvej syd for Hovedgaden der er ført over til Skolebakken i Nærheden på en ny bro og tilsluttet Hovedgaden mod nord med et signalreguleret kryds samt et T-kryds ved Skolebakken i retning syd. Endvidere blev der etableret cykelsti og fortove.
Broen over jernbanen blev etableret som en skråstagsbro med én 33 meter høj pylon. Kørebanen er 7.5 meter over jernbanen. Den er opført i stål, bredde 17,5 og et 42 meter langt spænd over jernbanen. Den høje pylon samt broen er belyst det samme er håndlister. Der blev etableret en stiunderføring nord for broen som forbindes med den eksisterende sti parallelt med banens nordlige side.

Entreprisen omfattede stort set alle ingeniørdiscipliner og herunder: Jernbanesikkerhed, borede pæle, spuns langs spor, jordarbejde, brostillads, betonarbejde, stålarbejde og herunder montage af to stk. broelementer på henholdsvis 215 ton og 88 ton over spor, brorækværk, fugtisolering, støbe asfalt mv.

HOVEDMÆNGDER
– 20.000 m3 jord
– 1.500 ton asfalt
– 18×45 m stålbro
– 700 m borede pæle + 29 m prøve pæl hvori der monteres testudstyr
– 3.000 m2 form
– 470 tons armering
– 3.000 m3 beton

Projektfakta

Bygherre
NærHeden P/S
Udførelse
2018 - 2020
Entrepriseomfang
72,8 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
Arkitekt
Dissing+Weitling A/S