Ny Sluse og pumpestation, Aabenraa

Formål:
Projektet er en del af Aabenraa Kommunes indsats for at klimasikre Aabenraa midtby, som udover dette projekt også omfatter diger i byen samt forsinkelses-tiltag for tilstrømning til åen ved kraftig nedbør.
Projektets hovedformål er at beskytte Aabenraa by mod oversvømmelser, men indgår herudover som et aktiv i strandpromenaden. Anlægget tænkes sammen med promenaden mod nord at være en del af en sammenhængende højvandssikringslinje, men også at slusen og pumpestation indgår som et oplevelsescenter og et aktivt by element.
Projektet er en indirekte nødvendighed for at gennemføre projektet ”Aabenraa – fremtidens købstad” bl.a. ved at sikre at Campusområde og den indre by fortsat kan fungere i fremtiden.

Omfang/funktion:
Anlægget omfatter et nyt sluseanlæg, der skal kunne hindre havvand i at strømme baglæns op i å-systemet og en pumpestation der sikrer, at vand fra å-systemet fortsat kan afledes til havnebassinet ved høj vandstand i havnen.
I normalsituationen vil pumpestationer ikke være i drift, og vandet fra Slotsmøl-leåen ledes ud i havnekanalen (som i dag), idet der etableres et spjæld mellem åen og pumpestationen.
I tilfælde af forhøjet vandstand i havnebassinet, lukkes sluseportene og spjæld til pumpebassinet åbnes. Når vandstanden i Slotsmølleåen når over et kritisk niveau igangsættes overpumpning af å-vandet til havnebassinet. Når spjæld til pumpebassin åbnes, sænkes grovristen ved indløbet til kanalen under Mølle-mærsk.
Der vil også være mulighed for at sænke vandvolumenet i åen således, at der gøres ”plads” til en større mængde vand fra afløbssystemet i byen. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis der varsles risiko for skybrud.

Projektfakta

Bygherre
Aabenraa Kommune
Udførelse
2022 - 2023
Entrepriseomfang
40,1 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise
This site is registered on wpml.org as a development site.