Ny 150 kV station for Energinet i Tårup

Opførelse af ny 150 kV station, Tårup inkl. etablering af forsinkelsesbassiner/faskiner samt opførelse af en ny AC-bygning på ca. 200 m2.

Entreprisen omfattede i hovedtræk:
Etablering, drift og rømning af byggeplads samt etablering af adgangsvej og dertilhørende fremtidige vand- og kloakledning.
Etablering og drift af forsinkelsesbassiner/faskiner, samt øvrige forebyggende aktiviteter for håndtering af jord- og grundvand.
Afgravning af jord i område for stationsareal og etablering af jordvold.
In situ støbning af 150 punktfundamenter ca. 700 m³ beton.
Håndtering og indbygning af ca. 320 m kabelkanalselementer, inkl. betonlåg.
Levering og indbygning af sandfyld ca. 30.000 m³.
Nedgravning og lægning af jordingsnet ca. 2.000 m.
Levering og etablering af SG-veje og SG-arealer inkl. dræn og regnvandsledninger, Levering og etablering af hegn, port og låger med asfalt udlagt under hegnstrace ca. 500 m.
Koordinering med entreprise, der forestår levering og montage af højspændingskomponenter.

Projektfakta

Bygherre
Energinet.dk
Udførelse
2016 - 2017
Entrepriseomfang
11,6 mio. DKK
Entrepriseart
Hovedentreprise