MV Syd om Regstrup – Broarbejde

Denne totalentreprise er en del af motorvejen på strækningen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg.
Entreprisen ”11920.001 Motorvej syd om Regstrup” omfattede projektering og udførelse af 6,45 km motorvej inkl. tilslutningsanlæg, bygværker og skærende veje og stier.

JORTON har som U/E for M.J. Eriksson udført fem broer/ tunneller på strækningen.

Entreprisen omfattede mange ingeniørdiscipliner så som brostillads, betonarbejde, spændt armering, fugtisolering, brobelægning og brorækværk.

ENTREPRISEN OMFATTEDE FØLGENDE BYGVÆRKER
UF af forbindelsesvej – Skråbenstunnel, insitustøbt med spændvidder på 11 m
OF af Holbækvej – Broen udført som en insitustøbt to–fagsbro med endevægge
UF af Faunapassage – Elementtunnel med vinklede fløje. (4x8x28 m)
UF af sti – Elementtunnel med vinklede fløje. (4×28 m)
Renovering af Gl. Skovvej – Omprofilering samt udskiftning af kantbjælker med trafik på UF vej
UF af K – Vandl. Regstrup å – Etablering af insitustøbte støttevægge hen over tunnel.

HOVEDMÆNGDER
– 3.600 m2 form
– 230 tons armering
– 333 m spændt armering
– 2.000 m3 beton
– 1.700 fugtisolering
– 230 m3 brobelægning
– 335 m broautoværn
– 2 elementruller

Projektfakta

Bygherre
M.j. Eriksson, - Vejdirektoratet
Udførelse
2017 - 2019
Entrepriseomfang
25 mio. DKK
Entrepriseart
Totalentreprise